Θάνος Ντόκος 23/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστι¬τούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φρανκφούρτης και το Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Από τον Μάρτιο 1996 έως τον Οκτώβριο 1998 εργάστηκε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο διάστημα 1998-99 ως Σύμβουλος σε θέματα ΝΑΤΟ στο Υπουργείο Εξωτερικών.Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αθηνών, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και τη Διπλωματική Ακαδημία. Σήμερα διδάσκει το μάθημα “Contemporary Turkey” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμ¬μα Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Παν/μίου Αθηνών. Στις πρό¬σφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβά¬νονται: The Eastern Mediterranean and the Gulf region in 2020, German Marshall Fund, Brussels, 2011· Who Lost Greece: the Geopolitical Consequences of the Greek Crisis, ELIAMEP Policy Papers, Φεβρουάριος 2012· Energy developments and Greek foreign policy (με Θ. Τσακίρη), ELIAMEP Policy Papers, Φεβρουά¬ριος 2012, The difficult relationship between accounting and geopolitics, Europe’s World, April, 2013, Greece can still be a geopolitical asset for the EU, Europe’s World, Summer 2013· The Geopolitical Implications of Sino-Greek Relations, The Clingendael Asia Forum, July 2013; Iran’s Nuclear Propensity: the Probability of Nuclear Use, EU Non-Proliferation Consortium, March 2014· How the EU Got it so Wrong in Ukraine, Europe’s World, April 2014.

Μοιραστείτε το...