Σπύρος Μακρής 22/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Σπύρος Μακρής είναι Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόσφατα βιβλία του:Niccolò Machiavelli. Virtù και Ερμηνευτικά Κάτοπτρα (Αθήνα:Ι. Σιδέρης, 2008)· Για μία Ριζοσπαστική Δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολίτευμα και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου (Αθήνα:Παπαζήση, 2009)· Hegemonism. American Foreign Policy and International Society (Bruxelles:Bruylant, 2010)· Ιστοριογραφία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Η μεταθεωρητική συζήτηση (Αθήνα-Κομοτηνή:Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013) και Karl Popper. Διαψευσιμότητα, Ιστορικισμός και Ανοιχτή Κοινωνία (Αθήνα:Ι. Σιδέρης, 2013).

Μοιραστείτε το...