Σπύρος Μακρής 05/07/2023 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Σπύρος Μακρής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος στην Ακαδημία Αθηνών, Visiting Scholar στο University of Brighton και Visiting Research Fellow-in-Residence στο University of Oxford. Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Visiting Research Fellow στο University of Sussex. Εκτός από το πλούσιο έργο του στα ελληνικά (βλ. biblionet.gr), από τις δημοσιεύσεις του στα αγγλικά, βλ. επιλεκτικά: Jacques Derrida and the Case of Cosmopolitanism (Rowman & Littlefield, 2015)· European Demos, Citizenship and Migrants in a Globalized World. Some Critical Reflections from a Habermasian Perspective (Macmillan, 2018)· Politics of Space, Strangeness and Culture in the Global Age (Routledge, 2021)· European IPT as a new critical theory of world politics. The instructive case of Jean Baudrillard (Macmillan, 2021) και Digital Virulence and Post-Truth in Light of Baudrillard’s Science-Fiction Theory of Pataphysics (E-International Relations, 2022).
Email: smakris@uom.gr

Μοιραστείτε το...