Ορέστης Ομράν 27/12/2022 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Ορέστης Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος και διδάκτωρ Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου. Ζει και εργάζεται ως εταίρος σε διεθνή δικηγορική εταιρεία στις Βρυξέλλες.
Συμβουλεύει ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των κατασκευών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές συναλλαγές στον κλάδο της ενέργειας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικοποιήσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, σύνθετων χρηματοδοτήσεων, έργων ΑΠΕ και ηλεκτρικής διασύνδεσης. Συμβουλεύει, επίσης, την Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικών Αρχών και σε συναφείς δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι αναγνωρισμένος από πληθώρα διεθνών οργανισμών αξιολόγησης δικηγόρων (Chambers, Legal500, IFLR) ως ένας από τους κορυφαίους διεθνείς δικηγόρους χρηματοοικονομικού δικαίου, δικαίου ενέργειας και δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως ομιλητής σε επιχειρηματικά και νομικά συνέδρια και διδάσκει ως επισκέπτης λέκτορας σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης, αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο επί διεθνών και ελληνικών οικονομικών, ενεργειακών και κοινωνικών ζητημάτων.

Μοιραστείτε το...