Θεόδωρος Χατζηπαντελής 28/01/2022 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας και των μεταπτυχιακών Πολιτική Ανάλυση και Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών Μεθόδων, Εκλογικής Γεωγραφίας, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται σε θέματα πειραματικών σχεδιασμών, εκπαίδευσης στη στατιστική, οργάνωσης και ανάλυσης ερευνών γνώμης, πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς, πολιτικού μάνατζμεντ, εκλογικής γεωγραφίας, εκλογικών συστημάτων, καθώς και σε θέματα αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης.

Μοιραστείτε το...