Ανδρέας Θεοφάνους 17/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: , , ,

Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονο­μίας και Πρόεδρος του Τμήμα­τος Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων καθώς και του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανε­πιστημίου Λευκωσίας. Έχει επι­σκεφθεί αριθμό πανεπιστημίων και δεξαμενών σκέψης ως επι­σκέπτης καθηγητής, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης ή/και προσκεκλημένος ομιλητής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Κα­ναδά, τη Μέση Ανατολή, την Ια­πωνία και την Αυστραλία. Αυτάπεριλαμβάνουνταακόλουθαιδρύματα: London School of Economics and Political Science, Brookings Institution, Woodrow Wilson International Center of Scholars, Center for European Integration Studies – Universi­ty of Bonn, Hebrew University of Jerusalem, Australian Insti­tute of International Affairs και University of Tokyo. Είναι συγ­γραφέας και συν-επιμελητής διαφόρων βιβλίων και κειμένων πολιτικής για πολιτικά και οικο­νομικά θέματα καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο, την ΕΕ και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο­γείου. Μεταξύ άλλων, σημειώ­νονται τα βιβλία του «Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον – Προκλήσεις και Προοπτικές» (2000), «Ευρωπαϊκή Κύπρος – Πολιτειακή Δομή, Οικονομία και Κοινωνία: Η Ένταξη και τα Σενάρια Λύσης» (2002), «Το Σχέδιο Ανάν και η Ευρωπαϊκή Επιλογή» (2003), “The Cyprus Question and the EU: The Chal­lenge and the Promise” (2004), «Η Πολιτική Οικονομία της Λύ­σης του Κυπριακού Προβλήμα­τος: Η Εξέταση Τεσσάρων Σε­ναρίων» (2009) και «Η Κύπρος Ενώπιον Διλημμάτων – Σκέψεις και Προβληματισμοί» (2011). Σημειώνονται επίσης τα Κείμε­να Πολιτικής «The Way Out of the Cyprus Economic Crisis» (2013) και «Η Αποτελεσματική Αντιμετώπιση του Προβλήμα­τος των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων» (2014). Έχει επίσης δημοσιεύσει αριθμό συγγραμ­μάτων, οργάνωσε πολυάριθμα διεθνή συμπόσια και συνέδρια, και ήταν/είναι επιστημονικός συντονιστής σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Στις αρχές του 2010 εισήγαγε τη νέα σειρά Κειμένων Πολιτικής του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανε­πιστημίου Λευκωσίας ενώ από το 2004 είναι επίσης επιμελη­τής του ηλεκτρονικού εντύπου In Depth. Είναι παντρεμένος με την Ανδρούλλα Θεοφάνους και έχει τρεις γιους, τους Φειδία, Ανδρόνικο και Ευαγόρα.

Μοιραστείτε το...