Δημήτρης Αθανασάκης 17/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: , ,

Ο Δημήτρης Αθανασάκης σπούδασε φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε τις μεταπτυχι­ακές του σπουδές (D.E.A.) στο Πανε­πιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Raison et désir dans la philosophie de Spinoza» στην École Normale Supérieure de Lyon υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Pierre-François Moreau. Είναι Επί­κουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συμμετέχει στις εργασίες του Centre d’Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées (CERPHI-ENS de Lyon) και του Groupe de recherches spinozistes (GRS), και είναι μέ­λος του Εργαστηρίου φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών <http://laphiss.edlit.auth.gr>. Το έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφο­ρούν κυρίως τον κλασικό ορθολογι­σμό και τα νεότερα φιλοσοφικά και επιστημονικά συστήματα σκέψης, με έμφαση στη φιλοσοφία του Σπινόζα.

Μοιραστείτε το...