Κερασία Α. Στρατίκη/Kerasia A. Stratiki 19/09/2019 – Posted in: Συγγραφείς

Η Κερασία Στρατίκη γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Université Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία και ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Το 2006, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ από το Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Είναι καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ακαδημαϊκή εκπαίδευση) και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει συγγράψει τις εξής μελέτες: Terminologie sacrificielle et culte héroïque. Έναγίζειν et Θύειν chez Pausanias: une étude comparative (éditions I. Sideris, Athènes 2012), Politique, religion, figures héroïques. Pausanias et les autres sources littéraires (éditions I. Sideris, Athènes 2015), Héros mortels, héros immortels: la Périégèse de Pausanias en perspective comparative (éditions I. Sideris, Athènes 2017), Ο Ηρακλής στην Περιήγηση του Παυσανία: μύθος και λατρεία ενός ήρωα θεού (εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2018).

 

Kerasia A. Stratiki est diplômée de l’Université de Ioannina en Lettres classiques et de l’université de Paris VIII – Vincennes-Saint Denis (DEA) en Lettres classiques et Histoire de la Grèce antique. En 2006, elle a obtenu son Doctorat en Lettres classiques à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). Elle est l’auteur de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées ainsi que d’actes de colloques.

Μοιραστείτε το...