Κλεοπάτρα Μπαρδάκη 30/04/2021 – Posted in: Συγγραφείς

H Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι αριστούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος ΜSc στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Εκπόνησε το διδακτορικό της στα Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα που αξιοποιούν Tεχνολογίες Internet-of-Things στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στο Τμήμα Διοικητικής Eπιστήμης και Τεχνολογίας στο ΟΠΑ.
Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διοίκηση και τον συντονισμό έρευνας στο πλαίσιο, κυρίως, ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων ως επιστημονική συνεργάτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ. Ασχολείται ερευνητικά με την ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αναλυτική δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων και την ποιότητα της πληροφορίας. Ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη κατά την εκπόνηση του διδακτορικού της και έχει λάβει και άλλες διακρίσεις και υποτροφίες στη διάρκεια των σπουδών της. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και περιοδικά με κρίση.

Μοιραστείτε το...