Σαράντος Καργάκος

Ὁ Σαράντος Ἰ. Καργάκος γεννήθηκε στό Γύθειο τό 1937. Σπούδασε, ἐργαζόµενος ἀπό µαθητής, κλασσική φιλολογία στό πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν. Συµµετεῖχε στό φοιτητικό κίνηµα τῶν ἐτῶν 1961-1963 καί ὑπῆρξε εἰσηγητής τοῦ 15% γιά τήν παιδεία. Ἐδίδαξε ἐπί 30 χρόνια ὡς ἱδρυτικό µέλος στά µεγαλύτερα φροντιστήρια τῶν Ἀθηνῶν καί παράλληλα σέ µεγάλα ἰδιωτικά σχολεῖα. Ἐπί µία 20ετία ἐδίδαξε καί σέ ἀνώτατες στρατιωτικές σχολές. Ἡ συγγραφική καί δηµοσιογραφική δράση του ἀρχίζει ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια. Ὑπῆρξε συνεργάτης πολλῶν…

Continue reading