Στέλιος Περράκης 23/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Στέλιος Περράκης είναι ομότιμος Καθηγητής. Διε­τέλεσε Καθηγητής στο Τμή­μα ΔΕΠΣ και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Ευ­ρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κάτοχος Έδρας Unesco «Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη». Διευθυντής του Ευρωπαϊ­κού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρω­πιστικής Δράσης. Είναι Πρέσβυς-Μόνιμος Αντιπρό­σωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μοιραστείτε το...