Σαράντος Καργάκος 22/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags:

Ὁ Σαράντος Ἰ. Καργάκος γεννήθηκε στό Γύθειο τό 1937.

Σπούδασε, ἐργαζόµενος ἀπό µαθητής, κλασσική φιλολογία στό πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν. Συµµετεῖχε στό φοιτητικό κίνηµα τῶν ἐτῶν 1961-1963 καί ὑπῆρξε εἰσηγητής τοῦ 15% γιά τήν παιδεία.

Ἐδίδαξε ἐπί 30 χρόνια ὡς ἱδρυτικό µέλος στά µεγαλύτερα φροντιστήρια τῶν Ἀθηνῶν καί παράλληλα σέ µεγάλα ἰδιωτικά σχολεῖα. Ἐπί µία 20ετία ἐδίδαξε καί σέ ἀνώτατες στρατιωτικές σχολές. Ἡ συγγραφική καί δηµοσιογραφική δράση του ἀρχίζει ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια. Ὑπῆρξε συνεργάτης πολλῶν ἐφηµερίδων καί περιοδικῶν («Καθηµερινή», «Ἀπογευµατινή», «Ἐλεύθερος Τύπος», «Οἰκονοµικός Ταχυδρόµος», «Εὐθύνη», «4 Τροχοί», «Ἄρδην», «Νέµεσις», «Πολιτικά Θέµατα», κ.ἄ.). Σήµερα ἀρθρογραφεῖ κάθε Παρασκευή στήν ἐφηµερίδα «Ἑστία».

Ἔχει γράψει 95 ἔργα, διδακτικά, πολιτικά, ἱστορικά, φιλολογικά, ταξιδιωτικά καί λογοτεχνικά. Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἰ. Σιδέρης ἔχουν κυκλοφορηθεῖ τά ἀκόλουθα ἔργα του:

1. Ζαχαριάς Μπαρµπιτσιώτης, ὁ Δάσκαλος τῆς Κλεφτουριᾶς (1998)

2. Ὀλυµπία καί Ὀλυµπιακοί ἀγῶνες (2001)

3. Ἀλβανοί – Ἀρβανίτες – Ἕλληνες (2009, 7η ἔκδ.)

4. Τό Βυζαντινό Ναυτικό (2007)

5. Μεσόγειος: ἡ ὑγρή µοῖρα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης (2007)

6. Ἡ Ἱστορία ἀπό τή σκοπιά τῶν Τούρκων (2007, 2η ἔκδ.)

7. Οἱ Πέρσες κι ἐµεῖς: Γιά µιά πολιτική γνωριµίας (2008)

8. Λιβύη: Ἀναζητώντας τό χαµένο «σίλφιο» στήν ἑλληνική Κυρήνη (2009)

9. Κίνα: Ὅπως τὴν ἤξερα καὶ ὅπως τὴν εἶδα (2010)

10. Αἰθιοπία – Ἀβησσυνία: Μιά Ἑλλάδα στήν Ἀφρική (2012)

11. Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς ΚΠόλεως: Ἀπό τήν Ἁγία Σοφία τοῦ Κωνσταντίνου στήν Ἁγία Σοφία τοῦ Ἰουστινιανοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα

www.sarantoskargakos.gr

Μοιραστείτε το...