Παναγιώτης Γιαβρίμης 20/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: , , ,

Ο Παναγιώτης Γιαβρίμης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης. Διορίστηκε ως δάσκαλος το 1987. Φοίτησε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και ειδικεύτηκε στην «Παιδαγωγική και διδακτική προσώπων με μέτριες και σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση». Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ και του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάπτυξη καινοτόμων τοπικών και περιφερειακών πολιτικών και την κοινωνική συνοχή». Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, την οποία και ολοκλήρωσε το 2002.
Από το 1997 μέχρι και σήμερα συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικές, παρεμβατικές και ερευνητικές δραστηριότητες (σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχολεία σεισμόπληκτων περιοχών, προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης ψυχικής υγείας σε σχολεία, κατασκευή του «ΑθηνάΤεστ» κ.ά.).
Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Στάσεις και αντιλήψεις για τα ΑμεΑ», «Δυσκολίες στη μάθηση: Εννοιολογική αποσαφήνιση – Αντιμετώπιση», «Ειδική Αγωγή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ και αποασυλοποίηση» (με συν.), «Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης» (με συν.) και «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο. Θεματικές ενότητες: Επικοινωνία, Αυτοαντίληψη, Συναισθήματα» (με συν.). Έχει, επίσης, δημοσιεύσει μελέτες και εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Από το 2003 έως το 2009 διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος, Υποδ/ντής του Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής Επιστημονικής Καθοδήγησης στην Περιφέρεια του Β. Αιγαίου, Υπ. Σχολών Γονέων στον Ν. Λέσβου και δίδαξε βάσει του ΠΔ 407/80 στο Παν/μιο Αιγαίου. Τον Μάιο του 2009 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Μοιραστείτε το...