Μαρία Βακόλα 17/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: ,

Η Μαρία Βακόλα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος και εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Salford και το μεταπτυχιακό της από το UMIST της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και εργάστηκε ως λέκτορας για κάποια χρόνια. Έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά στον χώρο της Διοίκησης Αλλαγών και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο Οι-κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει μα-θήματα με αντικείμενο τη Διοίκηση Αλλαγών και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. Για το διδακτικό της έργο έχει τιμηθεί με αριστείο διδασκαλίας από το International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος σχεδιά-ζοντας και υλοποιώντας προγράμματα αλ-λαγών και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αποτελέσματα των οποίων έχει παρουσιάσει σε σεμινάρια στελεχών. Οι πιο πρόσφατες συνεργασίες της περιλαμβάνουν εταιρείες όπως οι Emporiki Bank, Vodafone, AB Βασι-λόπουλος, OΣΕ, Intracom κ.ά.

Μοιραστείτε το...