Ηλίας Θερμός 21/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: , ,

Ο καθηγητής Ηλίας Θερμός γεν­νήθηκε στη Λευκάδα. Σπούδασε Χημεία και Μαθηματικά στο Πανε­πιστήμιο του Ανατολικού Ιλλινόις όπου έλαβε το πτυχίο Μπάτσελορ (B.S.) το 1963. Συνέχισε τις μετα­πτυχιακές σπουδές του στο Πανε­πιστήμιο του Νοτίου Ιλλινόις, έλα­βε το πτυχίο Μάστερ (M.A.) στην Ιστορία το 1965 και το διδακτορι­κό δίπλωμα (Ph.D.) στην Πολιτική Επιστήμη το 1967. Στην εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα, ήταν ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής επιτροπής του Ιλλινόις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα (Illinois Committee for Democracy in Greece) στο Σικά­γο, που ιδρύθηκε στις 21 Απριλίου 1967, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η επιβολή της δικτατορίας. Το 1969 εκλέχθηκε πρόεδρος της συντονι­στικής επιτροπής των αντιστασια­κών επιτροπών Ηνωμένων Πολιτει­ών και Καναδά (Interamerican Fed­eration for Democracy in Greece). Δίδαξε Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις στα πανεπιστήμια Roosevelt, Northwestern, (Πολιτι­κή Θεωρία), North Carolina State University και Texas A & M. Το 1972-1973 προήδρευσε στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Κολεγί­ου Flagler. Διετέλεσε Visiting Fellow στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard1979-1980 και Visiting Scholar στο Πανε­πιστήμιο Northwestern 1989-1990.Στην Ελλάδα δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανε­πιστήμιο Αθηνών, στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστή­μιο Μακεδονίας το 1986 και δίδαξε έως το 2005. Προήδρευσε του Τμήματος Δι­εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι­κών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα χρονικά διαστήματα 1990-1998, 2001-2003, τιμήθηκε με την έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πο­λιτική Ολοκλήρωση και Εξωτερική Πολιτική και με το Ευρωπαϊκό Κέ­ντρο Αριστείας Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σήμε­ρα είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Δημοσίευσε επιστημονικά έργα στην Ελλάδα, όπως Ο Ηγέτης – Με­λέτη στο Φαινόμενο Ηγεσία, Η Πο­λιτική Σκέψη των Πλάτωνα και Αρι­στοτέλη στην Κλασσική και Σύγχρο­νη Εποχή, Αμερικανική Αυτοκρατο­ρία. Πραγματικότητες και Συνέπειες της Αμερικανικής Διπλωματίας, του Bacevich, εκδόσεις Harvard2002, επιμέλεια και προλε­γόμενα για την ελληνική έκδοση του βιβλίου, Ηλίας Θερμός, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2008, καθώς και Η Γερμανική Ηγεμονία – Ψευδαισθήσεις και Πραγματικότη­τα, εκδόσεις Καστανιώτη, 2013, ΤΟ ΒΗΜΑ, 2015.Δημοσίευσε επίσης επιστημονι­κά άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, στην Πολιτική Επιστήμη, στις Διεθνείς Σχέσεις και στην Ιστορία.

Μοιραστείτε το...