Γιῶργος Ἀνδρειωμένος 17/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς – Tags: , ,

Ὁ Γιῶργος Ἀνδρειωμένος, ἀριστοῦχος πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδάκτορας τοῦ ἀγγλικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπέρμιγχαμ, εἶναι καθηγητὴς τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας στὸ Τμῆμα Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καὶ ἀναπληρωτὴς πρύτανη Διοίκησης καὶ Προσωπικοῦ τοῦ ἴδιου Ἱδρύματος. Ἔχει διατελέσει ἐρευνητικὸς ἑταῖρος τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν, Ὀθωμανικῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπέρμιγχαμ καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ, ἐνῶ ἔχει διδάξει μαθήματα τῆς εἰδικότητάς του στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν καὶ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα ἀνώτερα καὶ ἀνώτατα ἱδρύματα τῆς ἡμεδαπῆς καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς. Πολλὲς ἐπιστημονικὲς ἐργασίες του ἔχουν κυκλοφορήσει αὐτοτελῶς ἢ ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ ἔγκυρα περιοδικά, ἐνῶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις του σὲ μεγάλο ἀριθμὸ συνεδρίων καὶ ἔχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Μοιραστείτε το...