Γιάννης Προυσαλίδης 23/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

prousalidis RGB

Ο Γιάννης Προυσαλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ) το 1991. Το 1997 αναγορεύτηκε Διδάκτορας ΕΜΠ, ενώ το 2001 εντάχθηκε στη δύναμη των μελών ΔΕΠ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (ΣΝΜΜ-ΕΜΠ) με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική». Σήμερα, υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτροτεχνία» (αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου), «Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο για ΝΜΜ», καθώς και το ηλεκτρολογικό μέρος τού «Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου» της ΣΝΜΜ-ΕΜΠ. Τέλος, συμμετέχει στη διδασκαλία δύο προ-διδακτορικών μαθημάτων της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ: «Ποιότητα Ισχύος» και «Ταχέα Μεταβατικά Φαινόμενα».

Μοιραστείτε το...