Αρετή Τούντα-Φεργάδη 24/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Η Αρετή Τούντα-Φεργάδη είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Ελληνική Διπλωματική Ιστορία 20ού αιώνα στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο και διδάσκει ελληνική και ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία 19ου και 20ού αιώνα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει βιβλία και μελέτες Διπλωματικής Ιστορίας.Κυριότερα έργα της: Ελληνο-Βουλγαρικές Μειονότητες: Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, 1924-1925 (Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1986), Το Προσφυγικό Δάνειο του 1924 (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1986), Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές Διασκέψεις, 1930-1934 (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994), Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας, 1912-1941 (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1996, 2005), Η Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2000, 2005, 2009), Ηγετικές Μορφές του Μεσοπολέμου και Εξωτερική Πολιτική (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003), Εικόνες από τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007), Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως Διπλωμάτης, (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009).


Μοιραστείτε το:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone