Αντώνης Ζαΐρης 21/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοι­νωνιολογίας από το Πάντειο Πανε­πιστήμιο. με διδακτορική διατριβή σε θέματα μικροοικονομικής, με ειδίκευση στο λιανικό εμπόριο. Έχει διατελέσει επί 30 χρόνια Διευθυντι­κό στέλεχος σε Πολυεθνικές και σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις. Από το 2005 μέχρι και το 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής του Συν­δέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ). Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τον Νο­έμβριο του 2013 είχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργα­σίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το Σεπτέμβριο του 2013 και για ένα χρόνο υπηρέτησε ως Αναπλη­ρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπει­ρογνωμόνων του ΟΗΕ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Αντι­πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη­νών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στα μεταπτυχιακά προ­γράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων New York in Tirana και New York in Prague. Εί­ναι συγγραφέας 15 βιβλίων εκ των οποίων τα 7 σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη.E-mail: antoniszairis@gmail.com Website: www.azairis.gr

 

Μοιραστείτε το...