Αντώνης Μεταξάς 23/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Αντώνης Μεταξάς αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του, επίσης με «άριστα μετ‘ επαίνου», στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου υπό την εποπτεία του Καθηγητού Philip Kunig. Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκει Ευρωπαϊκό Δίκαιο και από το 2013 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οι πρόσφατες εργασίες και τα κείμενά του σε σχέση με την αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σκοπιά της νομικής επιστήμης θέτουν το πλαίσιο για μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση στην Ελλάδα τόσο σε σχέση με την ανάγκη αναζωογόνησης της πορείας συνταγματοποίησης της Ένωσης όσο και με τις κανονιστικές επανατοποθετήσεις του δικαίου ενόψει της ιστορικότητας βασικών πολιτειακών εννοιών στο πλαίσιο της κρίσης και της, λίγο πολύ, διαρκούς, σήμερα, «έκτακτης ανάγκης».

Dr. Antonis Metaxas lehrt Europarecht an der Universität Athen und ist Gastprofessor an der International Hellenic University. Er hat bei Professor Dr. Dr. h.c. mult. Philip Kunig an der juristischen Fakultät der Freien Universität Berlin mit „summa cum laude“ promoviert. Seine umfangreiche Forschungstätigkeit konzentriert sich auf Europarecht, Rechtsphilosophie und europäisches Wettbewerbsrecht. Seine Studien zur Rolle des Rechts im Rahmen der Krisenpolitik der EU, zur Notwendigkeit einer europäischen Verfassungsidentität sowie zur Historizität des „Ausnahmezustands“ haben den diesbezüglichen öffentlichen Diskurs in Griechenland maßgeblich geprägt.

Μοιραστείτε το...