Αδαμάντιος Παπασταμάτης 23/02/2017 – Posted in: Συγγραφείς

Ο Αδαμάντιος Ι. Παπασταμάτης είναι αναπληρωτής καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα διά βίου εκπαίδευσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και Διδακτικής.

Μοιραστείτε το...